За любителите на ловни приключения Държавно ловно стопанство “Дикчан” е предпочитано място за лов и почивка. Стопанството се намира в красивите Югозападни Родопи , където има изобилие от дивеч. Районът се характеризира с мекия средиземноморски климат, обусловен от близостта му до р. Места и намиращият се в съседство яз. Доспат, които създават условия за развитие на основните видове дивеч.

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Територията на резервата е осеяна с исторически забележителности като: древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от средновековието. Екскурзиите до архитектурните резервати Долен и Ковачевица от времето на българското възраждане носят на туристите неповторими преживявания.

В такава обстановка ловът винаги е успешен и приятен. Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците – вълк и лисица. Дребният дивеч е представен от заек, яребица, кеклик, белка и дива котка.

За резервации и най-ниски цени се свържете с нас!

 ТП ДЪРЖАВНО  ЛОВНО СТОПАНСТВО „ДИКЧАН“

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2016 г. ДО 28.02.2017 г. СЪГЛАСНО ЧЛ.76, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

1. ЕДЪР ДИВЕЧ

 

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: – мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари
– женски – от 1 Октомври до 31 Декември
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

от

4,01 кг

до

5,00 кг

600 €

+

3 € *

от

5,01 кг

до

6,00 кг

900 €

+

5 € *

от

6,01 кг

до

7,00 кг

1400 €

+

6 € *

от

7,01 кг

до

8,00 кг

2000 €

+

8 € *

от

8,01 кг

до

9,00 кг

2800 €

+

10 € *

от

9,01 кг

до

10,00 кг

3800 €

+

12 € *

от

10,01 кг

до

11,00 кг

5000 €

+

30 € *

от

11,01 кг

до

12,00 кг

8000 €

+

40 € *

над

12,01 кг

12000 €

+

80 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 230.00 точки по  CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €
Селекционен отстрел:
– до 2 г. – 100 €
– от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. -300 €
След 30. Октомври се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване: – целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

до

14,00 см

300 €

от

14,01 см

до

16,00 см

300 €

+

10 € *

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

+

10 € *

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

+

15 € *

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

+

30 € *

над

22,01 см

1600 €

+

60 € *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год.– 500 €
За ранен и ненамерен глиган – 500 €
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
От 01.Май. до31.Август. се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/

Срок за ловуване: – от 1 Октомври до втората неделя на месец Януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД –от 1 Октомври до последния ден на Февруари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

до

14,00 см

300 €

от

14,01 см

до

16,00 см

400 €

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

над

22,01 см

1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год. – 500 €

ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: – мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари.
– женски                    –  от 1 Октомври до 31 Декември.
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар

100 €

до

2,00 кг

400 €

от

2,01 кг

до

2,50 кг

400 €

+

2 € *

от

2,51 кг

до

3,00 кг

500 €

+

4 € *

от

3,01 кг

до

3,50 кг

700 €

+

10 € *

от

3,51 кг

до

4,00 кг

1200 €

+

16 € *

над

4,01 кг

2000 €

+

30 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €
След 30.11. се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.
МУФЛОН – OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: – мъжки– целогодишно.
– женски– от 1 Септември до 31 Януари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

до

50 см

350 €

от

50,01 см

до

60 см

600 €

+

20 € *

от

60,01 см

до

70 см

800 €

+

50 € *

от

70,01 см

до

80 см

1300 €

+

120 € *

над

80 см

2500 €

+

200 € *

* Забележка: за всеки следващ сантиметър.
За отстреляна женска – 50 €
За отстрелян приплод – 50 €
За трофеи над 230.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен и ненамере дивеч се заплаща 50% от цената на заявения за отстрел такъв.

СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: – мъжки– от 1 Май до 30 Октомври
– женски и приплоди – от 1 Септември до 30 Октомври
Трофеят се заплаща на база тегло в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

до

200 гр

100 €

от

201 гр

до

250 гр

100 €

+

1 € *

от

251 гр

до

300 гр

150 €

+

2 € *

от

301 гр

до

350 гр

250 €

+

4 € *

от

351 гр

до

400 гр

450 €

+

8 € *

от

401 гр

до

450 гр

850 €

+

13 € *

над

451 гр

1500 €

+

30 € *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофеи над 160.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €
За ранен и ненамере дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявение за отстрел такъв.

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН / ЗУБЪР/ -BISON BONASUS L.

Срок за ловуване: – мъжки– целогодишно
– женски и приплоди– от 1 Септември до 31 Декември
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

до

130.00

1650 €

от

130.01

до

150.00

2180 €

от

150.01

до

170.00

3270 €

над

170.01

4350 €

За отстреляна женска– 1650 €
За отсрелян приплод – 830 €
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявания за отстрел такъв.

ТИБЕТСКИ ЯК – BOS MUTUS P.

Срок за ловуване: – мъжки– целогодишно
– женски и приплоди– от 1 Септември до 30 Октомври
За отстрела се заплаща за мъжки и женски – 1200 €

ГЛУХАР – TETRAO UROGALLIS L.

Срок за ловуване: мъжки – от 15.Април. до 15.Май
За отстрелян глухар се заплаща 1000 €

При спазване на процедурите предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следните видове:

2. ДИВА КОЗА – RUPICAPRA RUPICAPRA L.
Срок на ловуване: мъжки – 01.Декември -15.Януари  ;  10.Април -10.Май;
женски – 15.Септември -31.Октомври
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

до

80,00 т.

700 €

от

80,01  т.

до

85,00 т.

800 €

+

30 € *

от

85,01  т.

до

90,00 т.

950 €

+

38 € *

от

90,01  т.

до

95,00 т.

1140 €

+

65 € *

от

95,01  т.

до

100,00 т.

1465 €

+

67 € *

 

 

над

100,00 т.

1800 €

+

200 € *

* Забележка: за всяка следваща точка
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/ – 30 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31.Декември

2. НУТРИЯ – MIOCASTOR COYPUS MOL – 15 €

Срок за ловуване: от 1.Ноември до последния ден на Февруари

3. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS/L/ – 10 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари
Фермерно произведени от 1 Октомври до 28.Февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ – 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANAS ALBIFRONS/SCOP/ – 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ – 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари

7. КЕКЛИК – АLECTORIS GRAECA CIPRIOTES HARTERT – 15 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари.

8. ГОРСКИ БЕКАС – SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ – 20 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния сен на Февруари

 9. ГРИВЯК   COLUMBA PALUMBUS /L/ – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до втората неделя на Февруари

10.ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR /L/ – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август – 30.Ноември

11.ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 30.Ноември

12. ТОКАЧКА – NUMIDA MELEAGRIS L. – 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари.
Фермерно произведени от 1. Октомври до 28.Февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – GALLINAGO GALLINAGO – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния ден на Февруари

14.ЧЕРНА ЛИСКА – 1 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

15.СКОРЕЦ – 1 €

Срок за ловуване: целогодишно

16. ДИВА ПУЙКА – 20 €

Срок за ловуване: от 1. Октомври до последния ден на Февруари
Забележка: по договаряне може да се начисли 10% за ранен и ненамерен дивеч.

III . ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L. – 220 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES – 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. – 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА – MARTES FIONA L. . – 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР – MUSTELA PUTORIOS L. – 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

Забелeжка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

РАЗДЕЛ ВТОРИ –
МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЛОВЕН  ТУРИЗЪМ И ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Допълнителни условия:

А./  Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от директорите на държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

Б / Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изварянето им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В./  Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей / без глиган /. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г./ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.
Д./ Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по СIС , не се изнасят от страната до изтичане на 6 месеца от отстрела.

I.БАЗИ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

1.Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:
– в ловна резиденция – единична стая 50 €, двойна 60 €,
– в ловен дом – единична стая 40 €, двойна 50 €,
– в ловна хижа – единична стая 20 €, двойна 30 €,

2.Храноден:

    обяд – 20€
вечеря – 20€
– 40€

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо – алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.
3. Придружителите заплащат пълен размер на пансиона. За деца до 7 г., придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената за нощувка и храна.

II. УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

1. Ловен водач за един ден – 50 € ;
2. Носач за един ден – 15 € ;
3. Цена за групов лов на дива свиня – 80 € за един ловец на ден ;
4. Цена за групов лов на дива свиня без организация – 30 € за един ловец на ден ;
5. Моторно превозно средство – 50 €  на ден ;
6. Фотолов – за един ден с водач – 20 € на ден ;
7. Ловно куче за един ден – 10 € на ден ;
8. Пансион за ловно куче – 15 €  на ден ;
9. Трансфер (място на пристигане – стопанство- място на отпътуване):
-за микробус и лек автомобил – 0.7€ за км., но не повече от 300 €
III . Посочените цени по т. I  и т. II   са  в евро, с включен ДДС.Цените са минимални и държавните горски и ловни стопанства могат да договарят по-високи цени след одобрение от директора на съответното държавно предприятие по чл.163 от Закона за горите.
IV. За ползването на базите за ловен туризъм и услугите за организиране на ловен туризъм се допуска заплащане на комисион до 15% от договорените брутни цени.
V. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
Запазвам си правото за промени.

НАСЛУКА!