ВАЖНО: Цената се изчислява на база – преведен текст, а не на база на текста -първоизточник Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервали /по БДС/ или на 1500 знака без интервали, при максимум 5 стандартни страници превод на ден, според ЕС стандартите.

Цени за устен превод на документи без включено ДДС.

Устните преводи се извършват единствено на територията на град Благоевград.

Заявката за преводач трябва да бъде подадена от предишния работен ден.

Цената е 60 лева на час.

(Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран /правна, икономическа, медицинска, и т.н. тематика/, или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време /пътуване, кафе-паузи и т.н./, за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, равно на половината от цената на реалния превод. В случая, цената се договаря по взаимно съгласие или се фиксира средна дневна цена.)

CERTIFICATE (2)

ПРЕВОДИ

Цените за преводите по долу са в лева и без включено ДДС


1.  Обикновена услуга

      Езикова група

 

 

 

 

 

 

Вид текст

 английски

френски

немски

руски

испански

италиански

македонски

гръцки

португалски

чешки

 словенски

полски

румънски

унгарски

сръбски

хърватски

фламандски

турски

арабски

арменски

персийски

холандски

норвежки

шведски

датски

албански

османски

иврит

японски

китайски

 фински

корейски 

естонски

Стандартни текстове

8

10

14

16

20

26

Договори

Счетоводни

документи

10

12

16

18

По договаряне

По договаряне

Специални документи

12

14

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

2. Бърза услуга /до един работен ден/

        Езикова група

 

 

 

 

 

 

Вид текст

английски

френски

немски

руски

испански

италиански

македонски

гръцки

португалски

чешки

словенски

полски

румънски

унгарски

сръбски

хърватски

фламандски

турски

арабски арменски персийски холандски норвежки шведски датски

албански османски иврит японски китайски  фински  корейски  естонски

Стандартни текстове

10

12

16

18

22

28

Договори

Счетоводни

документи

12

14

18

20

По договаряне

По договаряне

Специални документи

14

16

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

3. Експресна услуга /от 2/3 часа до 24 часа и до 5 стандартни страници на ден


                      Езикова група

 

 

 

 

 

 

Вид текст

английски

френски

немски

руски

испански

италиански

македонски

гръцки

португалски

чешки

словенски

полски

румънски

унгарски

сръбски

хърватски

фламандски

турски

арабски арменски персийски холандски норвежки шведски датски

албански османски иврит японски китайски  фински  корейски  естонски

Стандартни текстове

12

14

18

24

26

32

Договори

Счетоводни

документи

14

16

20

По договаряне

По договаряне

По договаряне

Специални документи

16

18

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – обикновена  поръчка до 8 раб.дни


Вид на документа

Без правна помощ

І-ва гр.

ІІ-ра гр.

ІІІ-та гр.

ІV-та гр.

1. Банкова референция

74.00

78.00

81.00

91.00

2. Диплома за средно образование

96.00

99.00

113.00

125.00

3. Диплома за висше образование

86.00

88.00

95.00

110.00

4. Прил. към диплома за висше образование

99.00

99.00

113.00

125.00

5. Диплома за висше медицинско образование

93.00

97

113.00

125.00

6. Прил. към диплома за мед. образование

110.00

115.00

125.00

132.00

7. Свидетелство за съдимост

73.00

77.00

80.00

90.00

8. Документи за правосъдие

83.00

87.00

90.00

110.00

9. Медицинско свидетелство

89.00

97.00

103.00

123.00

10. Акт за раждане

67.00

71.00

74.00

79.00

11. Удостоверение за сключен граждански брак

67.00

71.00

74.00

79.00

12. Кръщелно, Свидетелство за венчавка

76.00

80.00

83.00

91.00

13. Документи за НАП и НОИ

79.00

83.00

86.00

91.00

14. Документи за Дирекция Полиция

115.00

120.00

125.00

130.00

15. Документи за португалия – общински

95.00

Заверки в съответните посолства
1. Руско посолство 30.00лв. + 25 лв.
2. Италианско посолство 60 лв. + 25 лв.
3. Немско посолство 35 лв. + 25 лв.
4. Украйнско, Молдовско посолство 10 $ + 25 лв. + 5лв. (банков пр.)

Забележка: І гр. езици- англ, фр., исп, нем.ез.

ІІгр. – гр.,итал., гр. Сърбо-хърватски, румънски, руски

ІІІгр. – Турски, украйнски, молдовски, унгарски, фламандски, чешки, полски, португалски език

ІVгр. – китайски, иврит, арабски, норвежки, шведски, датски език


 

Цените са в български лева и без включено ДДС


ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – бърза поръчка до 5 раб.дни


Вид на документа

Без правна помощ

І-ва гр.

ІІ-ра гр.

ІІІ-та гр.

ІV-та гр.

1. Банкова референция

95.00

98.00

103.00

113.00

2. Диплома за средно образование

114.00

116.00

125.00

145.00

3. Диплома за висше образование

104.00

106.00

108.00

111.00

4. Прил. към диплома за висше образование

114.00

116.00

125.00

145.00

5. Диплома за висше медицинско образование

103.00

108.00

113.00

121.00

6. Прил. към диплома за мед. образование

120.00

125.00

135.00

145.00

7. Свидетелство за съдимост

88.00

91.00

96.00

106.00

8. Документи за правосъдие

100.00

111.00

126.00

106.00

9. Медицинско свидетелство

111.00

117.00

127.00

147.00

10. Акт за раждане

85.00

88.00

93.00

103.00

11. Удостоверение за сключен граждански брак

85.00

88.00

93.00

103.00

12. Кръщелно, Свидетелство за венчавка

84.00

87.00

92.00

102.00

13. Документи за НАП и НОИ

97.00

100.00

105.00

115.00

14. Документи за Дирекция Полиция

135.00

140.00

145.00

150.00

15. Документи за португалия – общински

115.00

Заверки в съответните посолства
1. Руско посолство 30.00лв. + 25 лв.
2. Италианско посолство 60 лв. + 25 лв.
3. Немско посолство 35 лв. + 25 лв.
4. Украйнско, Молдовско посолство 10 $ + 25 лв. + 5лв. (банков пр.)

Забележка: І гр. езици- англ, фр., исп, нем.ез.

ІІгр. – гр.,итал., гр. Сърбо-хърватски, румънски, руски

ІІІгр. – Турски, украйнски, молдовски, унгарски, фламандски, чешки, полски, португалски език

ІVгр. – китайски, иврит, арабски, норвежки, шведски, датски език

 

Цените са в български лева и без включено ДДС


ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – експресна  поръчка до 4 раб.дни


Вид на документа

Без правна помощ

І-ва гр.

ІІ-ра гр.

ІІІ-та гр.

ІV-та гр.

1. Банкова референция

120.00

125.00

130.00

135.00

2. Диплома за средно образование

150.00

165.00

170.00

175.00

3. Диплома за висше образование

133.00

140.00

145.00

150.00

4. Прил. към диплома за висше образование

150.00

165.00

170.00

175.00

5. Диплома за висше медицинско образование

143.00

153.00

165.00

170.00

6. Прил. към диплома за мед. образование

160.00

175.00

 Туристическа агенция “Алфатур Благоевград”  |  Телефон: +359 879387816  |  Бъдете различни! Пътувайте с нас!