ВАЖНО: Цената се изчислява на база – преведен текст, а не на база на текста – първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервали /по БДС/ или на 1500 знака без интервали, при максимум 5 стандартни страници превод на ден, според ЕС стандартите.

Цени за устен превод на документи без включено ДДС.

Устните преводи се извършват единствено на територията на град Благоевград.

Заявката за преводач трябва да бъде подадена от предишния работен ден.

Цената е 60 лева на час.

(Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран /правна, икономическа, медицинска, и т.н. тематика/, или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време /пътуване, кафе-паузи и т.н./, за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, равно на половината от цената на реалния превод. В случая, цената се договаря по взаимно съгласие или се фиксира средна дневна цена.)

CERTIFICATE (2)

ПРЕВОДИ

Цени за превод на документи без включено ДДС

 

Обикновена услуга, /над един работен ден до 5 стандартни стр. на ден /

Езикова група Английски Немски Руски, Испански, Италиански Македонски Гръцки

Френски

Чешки

Украински  

Словенски

Полски Румънски Хърватски Фламански Турски

Сръбски

Арабски Арменски Персийски Холандски ‘Шведски  Португалски Датски Унгарски

Иврит

Албански Османски

Японски Китайски

Фински Корейски Естонски

Норвежки

Вид текст            
Стандартни

текстове

12 14 17 20 22 30
Договори

Счетоводни

Документи

14 16 19 22 По

договаряне

По

договаряне

 

 

Експресна услуга /от 2/3 часа до 24 часа и до 5 стандартни стр. на ден/

Езикова група Английски Немски Руски, Испански, Италиански Македонски Гръцки

Чешки

Украински  Сръбски

Словенски

Полски Румънски Хърватски Фламански Турски

Арабски Арменски Персийски Холандски ‘Шведски  Португалски Датски Унгарски

Иврит

Албански Османски

Японски Китайски

Фински Корейски Естонски

Норвежки

Вид текст            
Стандартни

текстове

        16 18 21 24 26 34
Договори

Счетоводни

документи

18 20 23 По

договаряне

По

договаряне

По

договаряне

 

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНИТЕ СА ПО БДС И ПО ДОГОВОРКА

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ –ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА  В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕВОДА И ВИДА НА ДОКУМЕНТА ВАРИРА ОТ 8 ДО 15 РАБОТНИ ДНИ
 

 

ВИД НА ДОКУМЕНТА

За ЧУЖБИНА От ЧУЖБИНА
I-ва гр. II-ра гр. III-та гр. IV  гр. I  гр. II– ра гр. III гр. IV  гр.
1. Банкова референция 84,00 88,00 89,00 95,00        
2. Диплома за средно образование 106,00 111,00 116,00 121,00        
3. Диплома за висше образование 96,00 101,00 106,00 111,00        
4. Прил. към диплома за висше образование 109,00 114,00 119,00 124,00        
5. Диплома за висше медицинско образование 108,00 113,00 118,00 123,00        
6. Прил. към диплома за мед. образование 125,00 130,00 135,00 140,00        
7. Свидетелство за съдимост 68,00 73,00 78,00 83,00        
8. Документи за Правосъдие 88,00 93,00 98,00 113,00        
9. Медицинско свидетелство 97,00 102,00 107,00 128,00        
10. Акт за раждане 72,00 76,00 84,00 89,00        
11. Удостоверение за сключен граждански брак 72,00 76,00 84,00 89,00        
12. Кръщелно, Свидетелство за венчавка 81,00 85,00 89,00 94,00        
13. Документи за НАП и НОИ 94,00 99,00 104,00 109,00        
14. Документи за Дирекция Полиция 115,00 120,00 125,00 130,00        
15. Документи за Португалия – общински       105,00        
16. Удостоверение ЕС за мед. Сестри 165,00 185,00 205,00 225,00        
  ЗАВЕРКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПОСОЛСТВА
1. Руско посолство 30,00лв. + 25,00 лв.
2. Италианско посолство 60,00лв. + 25,00лв.
3. Немско посолство 35,0лв + 25.00лв.
4. Украинско 10 ,00 + 25,00лв. + 5,00лв.
5. Португалско 100,00лв.

Забележка:
I гр. езици – английски, френски, испански, немски. ез.

II гр. езици – италиански,сърбохърватски, румънски, руски

III гр. езици – турски, украински, молдовски , унгарски, фламандски, чешки, полски, португалски

IV гр. езици –  китайски, иврит, арабски, норвежки, шведски, датски език

 Туристическа агенция “Алфатур Благоевград”  |  Телефон: +359 879387816  |  Бъдете различни! Пътувайте с нас!