ВАЖНО: Цената се изчислява на база – преведен текст, а не на база на текста – първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервали /по БДС/ или на 1500 знака без интервали, при максимум 5 стандартни страници превод на ден, според ЕС стандартите.

Цени за устен превод на документи без включено ДДС.

Устните преводи се извършват единствено на територията на град Благоевград.

Заявката за преводач трябва да бъде подадена от предишния работен ден.

Цената е 60 лева на час.

(Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран /правна, икономическа, медицинска, и т.н. тематика/, или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време /пътуване, кафе-паузи и т.н./, за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, равно на половината от цената на реалния превод. В случая, цената се договаря по взаимно съгласие или се фиксира средна дневна цена.)

CERTIFICATE (2)

ПРЕВОДИ

Цени за превод на документи без включено ДДС

 

Обикновена услуга, /над един работен ден до 5 стандартни стр. на ден /

Езикова група Английски НемскиРуски, Испански, Италиански МакедонскиГръцки

Френски

Чешки

Украински  

Словенски

Полски Румънски Хърватски Фламански Турски

Сръбски

Арабски Арменски Персийски Холандски ‘Шведски  Португалски Датски Унгарски

Иврит

Албански Османски

Японски Китайски

Фински Корейски Естонски

Норвежки

Вид текст      
Стандартни

текстове

121417202230
Договори

Счетоводни

Документи

14161922По

договаряне

По

договаряне

 

 

Експресна услуга /от 2/3 часа до 24 часа и до 5 стандартни стр. на ден/

Езикова група Английски НемскиРуски, Испански, Италиански МакедонскиГръцки

Чешки

Украински  Сръбски

Словенски

Полски Румънски Хърватски Фламански Турски

Арабски Арменски Персийски Холандски ‘Шведски  Португалски Датски Унгарски

Иврит

Албански Османски

Японски Китайски

Фински Корейски Естонски

Норвежки

Вид текст      
Стандартни

текстове

        161821242634
Договори

Счетоводни

документи

182023По

договаряне

По

договаряне

По

договаряне

 

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНИТЕ СА ПО БДС И ПО ДОГОВОРКА

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ –ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА  В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕВОДА И ВИДА НА ДОКУМЕНТА ВАРИРА ОТ 8 ДО 15 РАБОТНИ ДНИ
 

 

ВИД НА ДОКУМЕНТА

За ЧУЖБИНАОт ЧУЖБИНА
I-ва гр.II-ра гр.III-та гр. IV  гр. I  гр.II– ра гр.III гр.IV  гр.
1.Банкова референция84,0088,0089,0095,00    
2.Диплома за средно образование106,00111,00116,00121,00    
3.Диплома за висше образование96,00101,00106,00111,00    
4.Прил. към диплома за висше образование109,00114,00119,00124,00    
5.Диплома за висше медицинско образование108,00113,00118,00123,00    
6.Прил. към диплома за мед. образование125,00130,00135,00140,00    
7.Свидетелство за съдимост68,0073,0078,0083,00    
8.Документи за Правосъдие88,0093,0098,00113,00    
9.Медицинско свидетелство97,00102,00107,00128,00    
10.Акт за раждане72,0076,0084,0089,00    
11.Удостоверение за сключен граждански брак72,0076,0084,0089,00    
12.Кръщелно, Свидетелство за венчавка81,0085,0089,0094,00    
13.Документи за НАП и НОИ94,0099,00104,00109,00    
14.Документи за Дирекция Полиция115,00120,00125,00130,00    
15.Документи за Португалия – общински   105,00    
16.Удостоверение ЕС за мед. Сестри165,00185,00205,00225,00    
 ЗАВЕРКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПОСОЛСТВА
1.Руско посолство 30,00лв. + 25,00 лв.
2.Италианско посолство 60,00лв. + 25,00лв.
3.Немско посолство 35,0лв + 25.00лв.
4.Украинско 10 ,00 + 25,00лв. + 5,00лв.
5.Португалско100,00лв.

Забележка:
I гр. езици – английски, френски, испански, немски. ез.

II гр. езици – италиански,сърбохърватски, румънски, руски

III гр. езици – турски, украински, молдовски , унгарски, фламандски, чешки, полски, португалски

IV гр. езици –  китайски, иврит, арабски, норвежки, шведски, датски език

 Туристическа агенция „Алфатур Благоевград“  |  Телефон: +359 879387816  |  Бъдете различни! Пътувайте с нас!